Novinky

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny výdejů povolenek na rok 2023

23.11.2022 16:15
  Leden   - 7.1., 14.1., 21.1. a 28.1.2023 od...

Rybářský kroužek MM 2022-2023

28.09.2022 12:25
Dobrý den, Informace o rybářském kroužku. Kroužek se bude scházet jednou za 14dní v liché...

2022 ČRS, z.s., MO Nový Knín pořádá brigádu

10.09.2022 11:07
ČRS, z.s., MO Nový Knín pořádá brigádu : Termíny brigád 8.10. a 15.10. 2022. Sraz  U BRUNCLÍKŮ...

DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY 7.5.2022 na obecní rybníček „Dolejšák“ v Mokrovratech

09.04.2022 17:06
POZVÁNKA NA DĚTSKÉ RYBÁŘSKÉ ZÁVODY Zveme všechny zájemce o rybolov na dětské rybářské závody konané...

Výdej povolenek

09.04.2022 16:57
Po skončení vdejních termínů je možné se obrátit na:   Martina Buřiče!   Od...

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny výdejů povolenek na rok 2022

12.03.2022 20:39
  Duben  - 9.4.2022 od 9-11:30hod     ČRS, z.s., MO Nový Knín  Výdej...

Vzor zapisování čísel revírů v novém úlovkovém lístku

06.03.2022 15:40
Hlavní změny a přínosy. - A4 je nejčastěji používaným formátem umožňující snadný tisk, včetně...

ČRS, z.s., MO Nový Knín sděluje nové termíny výdejů povolenek na rok 2022

17.11.2021 20:36
Leden   - 8.1., 15.1., 22.1. a 29.1.2022 od 9-11:30hod Únor     -...

Termíny brigád 2.10. a 9.10. 2021

25.09.2021 14:10
ČRS, z.s., MO Nový Knín pořádá brigády : Termíny brigád 2.10. a 9.10. 2021. Sraz  U BRUNCLÍKŮ...

Vysazování pstruha na Kocábě 1

25.04.2021 21:34
Kamarádka Světlana S. nám nafotila reportáž z vysazování pstruha na Kocábě 1 a poskytla...
1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>

Zpráva předsedy MO ČRS Nový Knín k výroční členské schůzi konané dne 28. 2. 2020

 

Vážené rybářky, vážení rybáři a vážení hosté,

setkáváme se zde dnes znovu po roce, abychom zhodnotili minulé období a učinili kroky příslušející členské schůzi. Dovolte mi tedy, abych vás ve zprávě seznámil s činností  výboru místní organizace Nový Knín za uplynulé období.

Výbor MO ČRS Nový Knín pracoval v tomto období v sedmičlenném složení výboru MO a tříčlenném složení dozorčí komise. Došlo k personální výměně předsedy dozorčí komise a hospodáře, kde pan Miroslav Mařík bude vykonávat funkci hospodáře a předsedu dozorčí komise pan Luboš Dražďanský. Dozorčí komise je doplněna novým členem panem Jiřím Hájkem. Výbor MO se schází pravidelně každou první středu v měsíci a jeho práce je na dobré úrovni.  Rybářská stráž pokračuje ve své činnosti v dvoučlenném složení. Nyní k jednotlivým bodům naší činnosti.

 

a) Výbor se schází v budově zdravotního střediska na adrese náměstí Jiřího z  Poděbrad č. 64. Tyto prostory jsou dostačující pro naši činnost, za které děkujeme městu Nový Knín. Naše organizace nadále pokračuje v podpoře města a podílí se na aktivitách města.

 

b) Jak v loňském, tak i letošním roce probíhá výdej povolenek plynule a rychle. V letošním roce se organizace připravuje na elektronickou evidenci členů MO ČRS v programu EvMO od pana Miroslava Novotného. Do programu se postupně zadávají členi naší organizace a program má pomoci při výdeji povolenek a snadné evidenci členů naší organizace.

 

c) Rybník Přibylák, v k.ú. Malá Hraštice má začátkem roku 2020 potvrzení o rozhodnutí nabití právní moci k územnímu povolení stavebním úřadem v Novém Kníně. Výbor místní organizace dále pokračuje v krocích vedoucích k rekonstrukci rybníčku. Dalším krokem je vyřizování stavebního povolení na speciálním stavebním úřadě tj. MěÚ Dobříš odbor vodohospodářský. 

 

d) Práce s mládeží se stala již nedílnou součástí naší organizace. V loňském roce byl v činnosti rybářský kroužek v Mokrovratech, který měl 6 dětí. V letošním roce běží rybářský kroužek v Mokrovratech, který má 8 členů. Tuto činnost vedoucího kroužku podporuje naše organizace poskytnutím povolenky pro lov zdarma a tím započítání odpracovaných brigád. Dále se připravuje i podpora ze strany ÚS města Prahy. Od roku 2020 bude ÚS vyplácet z rozvojového fondu příspěvek na vedoucí rybářských kroužků.

 Jak v loňském tak i letošním roce pokračuje akce první povolenka zdarma pro děti do 15let.

 

 

f) V roce 2019 místní organizace pořádala dvoje dětské rybářské závody. První závody se pořádaly na místním revíru Kocába 1 – jez U Brunclíků. Zúčastnilo se 14 dětí. Úsek byl zarybněn, ale ryby prostě nebraly. Chytlo se jen 11ks ryb. Další rybářské závody pro děti z rybářských kroužků a jejich přátel se uskutečnily na obecním rybníčku „Dolejšák“ v Mokrovratech. Za špatného počasí se dostavilo 7 chytajících dětí. Zde se chytlo 32 kusů ryb. V letošním roce bude opět naše organizace pořádat závody jak na Dolejšáku a to 3.5.2020 v Mokrovratech, tak i na Koupelně 2.5.2019 v Novém Kníně. Termín může být upraven.

 

g) Závěrem chci poděkovat všem členům, kteří se zapojují do činnosti organizace a spolupracují jak s výborem, tak i s naší mládeží.

 

Vážené rybářky, rybáři a hosté. Všem přeji mnoho krásných chvil strávených u vody a v přírodě.

                                                           Petrův zdar!

                                                          

Předseda Ing. David Veselý